WEB IVR

Dość częste pytanie związane z problemem klientów. Co zrobić aby osoba dzwoniąca do firmy była identyfikowana na podstawie bazy danych klienta. Dzwoniący powinien wyświetlać się nazwiskiem a nie tylko numerem. Przydałyby się dodatkowe opcje takie jak:

  • skierowanie połączenia na dowolny numer na podstawie informacji zawartych w bazie danych
  • odtworzenie zapowiedzi słownej
  • oczekiwanie na wybranie przez dzwoniącego cyfr w DTMF ( logowanie lub wybór opcji)
  • odtworzenie dzwoniącemu cyfr lub liter ( podanie numeru w kolejce, daty realizacji lub zadłużenia)
  • rozłączenie połączenia

Jak widać pomimo swojej prostoty system ten ma bardzo duże możliwości. W dotychczasowych wdrożeniach realizowane było łączenie dzwoniących do agentów do których byli przypisani terytorialnie. W przypadku gdy dzwoni nowy klient odtwarzając odpowiednie komunikaty dzwoniący kierowany jest do odpowiedniego działu. Na wyświetlaczu telefonu osoby rozpoznane wyświetlają się nazwiskiem. Jednocześnie generowany jest link który umożliwia otwarcie przez agenta okna katalogowego klienta w swoim programie.

Drobnymi modyfikacjami dla różnych klientów było podawanie PIN w przypadku gdy dzwoniący telefonował z innego numeru niż zapisany w bazie, oraz po odtworzeniu komunikatu zapisywanie w bazie danych wartości podawanych w systemie DTMF.

System działa w oparciu o serwer www który może być zainstalowany zarówno w sieci klienta, jak i na maszynie zdalnej. Centrala po odebraniu połączenia wysyła informację przez sieć do serwera www. Posadowiony na nim skrypt wykonuje wszelkie operacje kontaktu z bazą danych itp, po czym informuje centralę co zrobić z danym połączeniem.

Jeśli przydałby Ci się taki system zapraszam do kontaktu