System powiadamiania

Jeśli firma posiada centralę Slican NCP i potrzebuje systemu powiadamiania, to rozwiązanie jest dla niej. Powiadamianie może mieć wiele zastosowań. Od najbardziej poważnych typu “Opuścić budynek” po zupełnie prozaiczne typu “Zebranie kierowników” czy “Przyjechał catering”.

Działanie systemu

Wyzwolenie powiadamiania odbywa się poprzez wybranie odpowiedniego numeru wewnętrznego w centrali, lub wykonanie połączenia na dedykowany dla powiadomień stacjonarny numer miejski. Wybranie tego numeru może odbyć się ręcznie, poprzez zwarcie dedykowanego portu wewnętrznego np. przyciskiem z grzybkiem, lub też uruchomieniem bramofonu. System posiada zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem powiadamiania.

Po uruchomieniu powiadamiania system w zależności od ustawień

  • Dzwoni pod zdefiniowane numery i odtwarza określoną zapowiedź słowną.
  • Wysyła wiadomości SMS na określone numery.
  • Oczekuje potwierdzenia odebrania wiadomości.
  • W przypadku niepowodzenia ponawia powiadomienie zdefiniowaną ilość razy.
  • Po zakończeniu powiadamiania generuje raport i wysyła go do administratora.
  • Wszystkie raporty, oraz historia powiadomień dostępna jest dla użytkowników i administratorów wprost z panelu.

System pozwala na utworzenie wielu powiadamianych grup, oraz przypisanie do nich wielu administratorów. Oprócz administratorów można tworzyć konta zwykłych użytkowników. Administrator zarządza całością konfiguracji grup powiadamiania, natomiast użytkownik może jedynie zarządzać numerami powiadamianymi. Dodawać je i usuwać.

System posiada zaawanasowane narzędzia do diagnostyki, oraz analizy działania akcji powiadomienia. Pozwala na szczegółowe sprawdzenie jak przebiegała akcja. Czy połączenie zostało wykonane, z jakim skutkiem, ile razy, czy otrzymano potwierdzenie i wiele innych. Pozwala również dokładnie diagnozować przebieg komunikacji pomiędzy serwerem a centralą.

Istnieją dwie dostępne konfiguracje pracy systemu:

  • Praca lokalna gdzie program zainstalowany jest na lokalnej maszynie i połączony z centralą poprzez siec LAN. W tej konfiguracji wszystkie linie zewnętrzne poprzez które będzie się odbywało powiadamianie, bramki GSM do wysyłania SMS muszą być przypisane do centrali użytkownika.
  • Praca zdalna gdzie program zainstalowany jest na dedykowanym serwerze w kolokacji. W konfiguracji takiej linie poprzez które będzie się odbywało powiadamianie i wysyłanie SMS mogą znajdować się zarówno w sieci użytkownika ( wymagane przekierowanie portu sterującego na centralę), lub też całkowicie wyniesiony system. Użytkownik otrzymuje swój numer miejski zarówno do powiadomień głosowych, jak i wiadomości SMS

W celu doboru parametrów systemu należy przyjąć następujące założenia:

  • Czas powiadomienia jednego numeru to 15 sekund plus czas trwania komunikatu. Jeśli więc komunikat trwa np. 10 sekund to czas na powiadomienie jednego numeru wyniesie 25 sekund. Zatem przy jednym kanale powiadomień czas potrzebny na powiadomienie wszystkich numerów wyniesie 41 minut. Trzeba również brać po uwagę ponowienia powiadamiania jeśli powiadomienie nie zostanie potwierdzone. Taki czas może być zbyt długi dla realizacji celu powiadomienia. Należy więc zapewnić odpowiednią ilość kanałów powiadamiania. Zarówno od strony linii zewnętrznych, licencji w centrali jaki w aplikacji.
  • Z karty SIM można wysłać około 800 wiadomości SMS na godzinę. Dodatkowo informacje o dostarczeniu SMS oraz kody z potwierdzeniami będą odbierane z opóźnieniem zależnym od operatora GSM.

Koszt systemu

Elementy centrali telefonicznej

NCP.XMLIVRchanell-1 72 złJeden kanał jednoczesnego dzwonienia
NCP.ProtocolSMSchannel-1600 złObsługa jednej karty SIM do wysyłki SMS.
Jednorazowy zakup licencji

Praca lokalna w sieci użytkownika

Serwer do szafy dystrybucyjnej(sprzęt)2000 złIstnieje możliwość użycia sprzętu użytkownika
Licencja na 1000 numerów powiadamianych i 1 jednoczesne połączenie2000 zł
Licencja na dodatkowe 1000 numerów powiadamianych 450 zł
Licencja na dodatkowy kanał powiadamiania100 złNależy zwrócić uwagę na licencje centrali oraz dostępną ilość połączeń do operatora
Jednorazowy zakup licencji

Praca zdalna

1000 numerów powiadamianych i 1 jednoczesne połączenie100 zł
Dodatkowe 1000 numerów powiadamianych30 zł
Dodatkowy kanał powiadamiania10 złMaksymalna ilość kanałów powiadamiania wynosi 40
Utrzymanie numeru stacjonarnego do powiadamiania10 zł
Utrzymanie karty SIM do powiadomień SMS50 złJedna karta SIM jest w stanie wysłać powiadomienia do około 1000 odbiorców na godzinę
Opłaty abonamentowe na miesiąc

Czas wdrożenia to 30 dni od momentu uzgodnienia warunków technicznych i zaakceptowania zamówienia lub podpisania umowy.