Obecnie tworzone:

  • Oprogramowanie do rozliczania ilości obiadów wydawanych w szkolnej stołówce, oraz zarządzania i kontrolą ich wydawania
  • Oprogramowanie do nadzorowania serwerowni. Pomiar temperatury i wilgotności kontrola wejść.